Rentmeesterschap

Het verhuren en beheren van uw eigendommen in dit tegen een zo hoog mogelijk rendement!

Rentmeester C&D Partners verzorgt al vele jaren het verhuur en beheer van privatieve eigendommen. Wij adviseren u bij alle aspecten die bij het beheer en verhuur van uw onroerend goed komen kijken.

Wij bezorgen u maandelijks een gedetailleerd overzicht van alle ontvangen betalingen van huurders waarna wij deze gelden doorstorten. Verder ondernemen wij de nodige stappen bij eventuele wanbetaling van één of meerdere huurders zodat uw rendement optimaal blijft.

Tot slot dragen wij zorg voor uiterst uitgebreide plaatsbeschrijving zodat er nooit een discussie zal zijn bij het uitreden van een huurder.

Onze meerwaarde

  • Vast aanspreekpunt voor alle vragen van huurders
  • Berekenen correcte huurprijzen, innen van de huurgelden en toepassing van een correcte indexering
  • Opstellen huurovereenkomsten, huisreglementen en plaatsbeschrijvingen en registratie van het contract bij het registratiekantoor.
  • Het vestigen van een huurwaarborg via onze partner Korfine
  • Technische opvolging van het eigendom, afsluiten onderhoudscontracten,
  • Herstellers gelasten bij eventuele problemen in uw eigendom
  • Plaatsbezoek om nodige herstellingen te documenteren, aanstellen en opvolgen van werkzaamheden door externe firma’s