Syndicus

Wat mag u verwachten van syndicus C & D Partners:

Wij zijn reeds 35 jaar actief in de immobiliën sector, waaronder ook als syndicus. 
Onze sterkte mogen wij omschrijven als professioneel, kwalitatief en vooral zeer persoonlijk beheer van uw appartementsgebouw met telkens een hetzelfde aanspreekpunt.

Wij beschikken over twee vestigingen waar telkens permanentie aanwezig is, indien u een persoonlijk gesprek wenst.

Taken van een syndicus

Onderhoud van de gemeenschappelijke installaties, opvolging van de regelgeving, contacten met specialisten, uitnodigingen opstellen voor de Algemene Vergadering, verslaggeving.
Doordat de syndicus een neutraal persoon is, worden conflicten i.v.m. belangenvermenging vermeden.

De syndicus voert enkel de beslissingen uit die genomen zijn door de Algemene Vergadering.

Welke diensten zitten in ons aanbod:

Administratief beheer:

 • Jaarlijkse Algemene Vergadering
 • Opstellen van de dagorde
 • Verzenden van uitnodigingen
 • Aanleggen van aanwezigheidslijst
 • Secretariaat van de Algemene Vergadering waarnemen
 • Notuleren van de vergaderingen
 • Uitvoeren van beslissingen in het kader van het gewoon beheer
 • Opmaken van de begroting
 • Opvragen van provisies en eindafrekeningen
 • Samenstellen van het basisdossier (juridisch / bouwkundig / administratief)
 • Opstellen van het reglement van interne orde
 • Rappelbrieven bij laattijdig betalen
 • Consultatie tijdens kantooruren

Financieel beheer

 • Samenstellen van het werkkapitaal
 • Openen van een bankrekening op naam van de V.M.E.
 • Betalen van de gemeenschappelijke rekeningen
 • Verdeling van de kosten zoals beschreven in de basisakte
 • Invordering van de verschuldigde bedragen
 • Creatie van het reservekapitaal

Technische beheer

 • Instandhouding van het gemeenschappelijk patrimonium
 • Bedrijfsklaar houden van de technische installaties
 • Uitbaten van de technische installaties

Juridisch beheer

 • Adviesverlening bij juridische geschillen teneinde het recht van de vereniging van mede-eigenaars (V.M.E.) te vrijwaren
 • Invordering achterstallige betalingen
 • Begeleiding van juridische procedures waarbij de aansprakelijkheid van de V.M.E. in het gedrang komt
 • Begeleiding van wijzigende of aanvullende statuten

Contractuele relaties

 • Verzekeringspolissen
 • Personeel
 • Toeleveranciers
 • Controleorganismen